Brekkefoss kraftverk – Idriftsatt

Brekkefoss kraftverk for E-CO Energi AS ble idriftsatt i uke 2. Francis turbinen utnytter en fallhøyde på 38meter og har en nominell ytelse på 1,5MW.