For å utfordre fysikken må en kjenne dens egenskaper

Smadola

Investering i et nytt kraftverk innebærer mange utfordringer, samtidig som det er svært viktig at valgene som blir tatt genererer en god investering på sikt. For turbinen angår dette god hydraulisk virkningsgrad og robust mekanisk kvalitet som sikrer høy tilgjengelighet. Vår satsing på kompetanse og egenutviklet teknologi, CommonBlade,  vil være en kombinasjon som sikrer deg som kunde en god inntjening på sikt.

CommonBlade™ teknologi har målt bedre enn 94% i turbinvirkningsgrad.